Skip to content
Restaurant

KENTRIKON Ouzomezedopoleio

Places to stay nearby

Location
Serres, 621 00
Phone+30 2321 022783