Skip to content
Restaurant

Kafe "Ayday"

Location
115 Kurmanjan-Datka St
Osh, Osh Region
Phone+996 550 554 481